top of page

ค่าสอนรายชั่วโมง 

หาครูสอนตัวต่อตัว หาติวเตอร์สอนพิเศษ หาครูติวสอบ หาครูสอนที่บ้าน

อัตราค่าเรียน

เพื่อให้สะดวกต่อ การชำระเงินของผู้ปกครองและนักเรียน ทาง จุฬาเซนเตอร์ จึงแบ่งการชำระเป็นการเรียนครั้งต่อครั้ง โดยที่การสอนแต่ละครั้งผู้ปกครอง นักเรียน สามารถที่จะชำระค่าเรียนให้กับ ครูที่สอนโดยตรง หลังจบการเรียนการสอนในแต่ละวัน *อัตราค่าบริการจัดหาติวเตอร์ต่อคน 199 บาท

  • สมัครเรียนง่ายchat กับเจ้าหน้าที่
  • 327626682_3364845137167290_2804958822764331030_n

สอบถามค่าเรียน 
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ
ตรวจสอบราคาเบื้องต้น
ได้จากตารางด้านล่าง

อัตราค่าเรียน เรียนเพิ่มเกรด - เรียนเสริมประจำเทอม - สอนการบ้าน  
ONSITE สอนที่บ้าน สอนนอกสถานที่ ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

อัตราค่าเรียน เรียนเพิ่มเกรด - เรียนเสริมประจำเทอม - สอนการบ้าน  
ONLINE ZOOMVideo call ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

อัตราค่าเรียนเพิ่มเติม 

ติวสอบเข้าเข้มข้น  ป.1, ม.1, ม.4  เพิ่มชั่วโมงละ +50 บาท
หลักสูตรอินเตอร์, นานาชาติ, EP(สื่อสารภาษาไทย) +50
หลักสูตรอินเตอร์, นานาชาติ, EP(สื่อสารภาษาอังกฤษ) +150

ติวสอบเข้มข้น
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
อัตราค่าเรียนแบบ ONSITE สอนที่บ้านและนอกสถานที่
*โปรโมชั่น เลือกเรียน Online ลดเพิ่ม 50 บาททุกรายการ*

ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

ติวสอบเข้มข้น
ติวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
อัตราค่าเรียนแบบ ONSITE 
*โปรโมชั่น เลือกเรียน Online ลดเพิ่ม 50 บาททุกรายการ*

ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

ติวสอบเข้มข้น
วัดระดับหลักสูตรอินเตอร์ ทั่วโลก
และ มหาลัยในไทยที่ต้องใช้คะแนนยื่น
อัตราค่าเรียนแบบ ONSITE 
*โปรโมชั่น เลือกเรียน Online ลดเพิ่ม 50 บาททุกรายการ*

ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

ติวสอบเข้มข้น ติวสอบระดับมหาวิทยาลัย ทำเกรด A
วิชาสาขา วิชาภาค วิชาเฉพาะ
อัตราค่าเรียนแบบ ONSITE 
*โปรโมชั่น เลือกเรียน Online ลดเพิ่ม 50 บาททุกรายการ*

ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

เรียนภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน ละ ธุรกิจ
ฟัง พูด อ่าน เขียน
อัตราค่าเรียนแบบ ONSITE 
*โปรโมชั่น เลือกเรียน Online ลดเพิ่ม 50 บาททุกรายการ*

ราคา/ชั่วโมง/คน/วิชา

bottom of page